Hírek

Felhívás a Sic Itur ad Astra 72., Családtörténet tematikájú számához

A Sic Itur ad Astra a Lendület Családtörténeti Kutatócsoporttal együttműködve szerzők jelentkezését várja családtörténet tematikájú kötetéhez.

Tervezett számunkhoz – a fentiekhez illeszkedően – a következő témákban várunk 40–60 ezer leütés terjedelmű, elemző igényű tanulmányokat:

• a családtörténet, valamint a különböző diszciplínák határterületeinek családtörténeti vonatkozású, elméleti igényű megközelítése
• történeti társadalmak mikrodemográfiai vizsgálatai
• a társadalmi rétegződésen belüli átmenetek értelmezése
• családi viselkedésmintázatok öröklődése, eltérő válaszok az ismétlődő kihívásokra
• a közösségi együttélés mintái családi adaptációjának sokszínűsége
• a családtörténeti és az irodalomtörténeti kutatások kölcsönhatása
• családi hagyatékok helye és sorsa az egymást követő generációk történetében

A tematikus lapszám nyitott a családtörténeti vonatkozású néprajzi, antropológiai, gazdaság-történeti és genealógiai vonatkozású friss, komplex megközelítéseket alkalmazó kérdésfelvetésekre is.

Várunk továbbá az itt felsorolt tematikákhoz kapcsolódó recenziókat, könyvismertetéseket is.

A 2000–2500 leütés terjedelmű rezüméket 2020. március 15-ig várjuk a lapszám felelős
szerkesztői, Bódai Dalma, Koloh Gábor és Virág Csilla e-mail címére (siciturfolyoirat@gmail.com).

A rezümék elfogadásáról a felelős szerkesztők a rendelkezésre álló helyek, valamint a tematikához
való illeszkedés alapján döntenek. A tanulmányok végleges leadási határideje: 2020.
július 1.

A felhívás letölthető itt.

A kép forrása: Szautner Zsigmond, a Budai Zeneakadémia igazgatója és családja mandolin együttesként. 1900., fortepan: 32100.