Hírek

Digitális Műhely indul

Digitális Műhely” indul 2018 októberében a kutatócsoport és a Történettudományi Intézet munkatársai számára.

A Digitális Műhely lényege, hogy olyan új technikai megoldásokkal ismerkedjünk meg, amelyek segítik a kutatási kérdéseink elemzését, vizualizációját, prezentálását. Az egyelőre havi egy 1,5–2 órás alkalmak célja egyfelől olyan gyakorlati tudás megosztását jelentené, amelyek elsajátításával magunk is használhatjuk az adott programot; másfelől reméljük, hogy a hasonló érdeklődésű kutatók a későbbiekben egymást is segítek azok alkalmazásában.

Az előzetes terveinek szerint a következő előadásokból állna az első öt alkalom:

Október 16. (kedd) Pénzes Dávid: Zotero szoftver, avagy a hivatkozások kezelése: Történelmi Szemle jegyzetek készítése Zoteroval. Helyszín: Művészettörténeti Intézet, Tanácsterem (6. em.)

November 16. (péntek) Demeter Gábor: Az adatbázis-építés problémái és lehetőségei a GISta Hungarorum projekt kapcsán (kvantitatív vs. komparatív szemlélet)

Január 25. (péntek) Demeter Gábor: A térbeliség problémája a történettudományban (“regionális” megközelítés és a történelem házassága). Helyszín: TTI tanácsterem

Február 15. (péntek) Ballabás Dániel: Adatok vizualizációja – Rokonsági-sógorsági kapcsolathálózatok elemzése. Helyszín: TTI tanácsterem

Március 12. (kedd) Szilágyi Adrienn: „Az ötletek számítanak” – prezentáció másképp, a Prezi szoftver használata. Helyszín: TTI tanácsterem

További kérdésekkel és javaslatokkal a program felelőséhez Szilágyi Adriennhez (szilagyi.adrienn@btk.mta.hu) lehet fordulni, szívesen várjuk ugyanis a kollégák visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a fentebbi témákon belül miről hallanának, illetve milyen további javaslatuk lenne a témák, kutatási problémák kapcsán.

Az első alkalomra október 16-án 10 és 12 óra között kerül sor a Művészettörténeti Intézet Tanácstermében (6. emelet). Kérjük, hogy lehetőség szerint laptoppal és az ingyenes Zotero program letöltésével érkezzenek az előadásra.

Mindenkit szeretettel várunk!