Hírek

Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon.

Szemethy Tamás a Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon című kötetében –  a Magyar Nemzeti Levéltár és Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet közös kiadásában – egy széles körben ismert történelemi toposz hátterét igyekezett részletesebben megvizsgálni. Arra volt kíváncsi, hogy a prozopográfia adatelemző módszertanát felhasználva igazolható-e, hogy a 18. század folyamán a magyarországi arisztokrácia új, udvarhű személyekkel „hígult fel”. Munkájában 91 főben határozta meg azon személyek számát, akik 1711 és 1799 között – bár köznemesnek születtek – életük során magyar bárói vagy grófi címet nyertek. A feltárt életrajzi adatok alapján bemutatja a magyar arisztokrácia soraiba vezető tipikus pályaíveket, majd mikrotörténelmi megközelítésű esettanulmányokban elemzi az atipikusnak tekinthető személyek – így például az egyetlen báróvá emelt görög kereskedő – pályaívét. Kutatásai eredményei alapján az említett toposz részben módosítható, árnyalható. A teljes kötet letölthető innen.