Események

A kutatócsoport legújabb kiadványainak bemutatója

2022. 04.22-én bemutattuk a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport legújabb kiadványait. 

Hanák Béla – Szabó András Péter (közreadók): Keresztvíztől sírkeresztig. Családi eseményekre szóló meghívólevelek Kassa város levéltárában (1526–1700) Budapest, 2021. (Magyar Családtörténetek, Források 4–5.)
Bemutatta: Fazekas István, az ELTE BTK docense, a Kora Újkori Történeti Tanszék vezetője

Póka Ágnes (közreadó): Gyalui Thorda Zsigmond naplója 1558–1568. Budapest, 2021. (Magyar Családtörténetek, Források 6.)
Bemutatta: Szilágyi Emőke Rita, az Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa és tudományos titkára