Események

Néném és bátyám c. konferencia

Néném és bátyám. Testvérkapcsolatok és rokonsági hálózatok a régi Magyarországon (1500-1918) címmel konferenciát szerveztünk 2020. szeptember 17-én és 18-testvérkapcsolatok témakörében a Humán Tudományok Kutatóházában, amellyel a magyarországi családtörténeti kutatások elhanyagolt területére szerettük volna a figyelmet irányítani.

A konferencia keretében került sor az Özvegyek és árvák a régi Magyarországon 1550-1940. (Szerk. Erdélyi Gabriella) c. kötet bemutatására. A kötetet bemutatta: Gyáni Gábor és Őri Péter.